15.07.2013 Byla otevřena 11. pobočka Uloženky v Ústí nad labem